Winner of Bullen Visionary Award 2021

Bullen Awards is a prize rewarded to outstanding creative and technical professionals in the entertainment industry.

The jury’s motivation reads:
“Talangfull, kreativ, tålmodig och outtröttlig är några av orden som nämns i samband med årets pristagare. Han har en spikrak karriärkurva inom show, turné, musikal och teater och har skapat ett eget rum och en egen standard i sina produktioner. Med kreativitet och uppfinningsrikedom i stort som smått skapar han magi.”

In English
“Talented, creative, patient and tireless are some of the words mentioned in connection with this year’s winners. He has a straight career curve in show, tour, musical and theater and has created his own room and his own standard in his productions. With creativity and ingenuity, large and small, he creates magic.”

Contact Information
Logga
Mikael Kratt Light Design
+46 704 02 21 03
info@mkld.se

Copyright © 2024 MKLD - All Rights Reserved   |   Design by Sundance MD&M

Winner of Bullen Visionary Award 2021

Bullen Awards is a prize rewarded to outstanding creative and technical professionals in the entertainment industry.

The jury’s motivation reads:
“Talangfull, kreativ, tålmodig och outtröttlig är några av orden som nämns i samband med årets pristagare. Han har en spikrak karriärkurva inom show, turné, musikal och teater och har skapat ett eget rum och en egen standard i sina produktioner. Med kreativitet och uppfinningsrikedom i stort som smått skapar han magi.”

In English
“Talented, creative, patient and tireless are some of the words mentioned in connection with this year’s winners. He has a straight career curve in show, tour, musical and theater and has created his own room and his own standard in his productions. With creativity and ingenuity, large and small, he creates magic.

Contact Information
Logga
Mikael Kratt Light Design
+46 704 02 21 03
info@mkld.se

Copyright © 2024 MKLD - All Rights Reserved   |   Design by Sundance MD&M